Mari Menjadi Bangsa Berbudaya

Rd. Otto Iskandar di Nata


Raden Otto Iskandar di Nata anu katelah Si Jalak Harupat, lahir kaping 31 Maret 1897 di kampung Bojongsoang, Bandung.  Meunang atikan ti  HIS jeung HIK di Bandung, saterusna nuluykeun ka HKS di Purworejo nepi ka tamatna. Lila jadi guru HIS di Banyumas, samemeh pindah ka Bandung. Aktip di pakumpulan Boedi Oetomo, tuluy kapilih jadi anggota Dewan Kota Pekalongan. Ti pakumpulan Boedi Oetomo pindah ka Paguyuban Pasundan sarta dina waktu kurang ti sataun nyekel  kalungguhan  salaku pupuhu organisasi.

Saprak di Paguyuban Pasundan,  karir pulitikna nanjung. Icikibungna Pa Otto Iskandar di Nata di dunya pergerakan, kaasup  lega ambahanana. Campur-gaulna oge leuwih remen jeung  tokoh-tokoh nasional  saperti  Husni Thamrin, Bung Karno, jeung rea-rea deui. Teu aneh dina mangsana nyekel  kalungguhan pingpinan Paguyuban Pasundan, Pa Otto geus apal kudu ka mana ieu organisasi diarahkeunana.  Dina waktu nu teu lila, kagiatan Paguyuban Pasundan ngalegaan ambahanana. Lain wae dina widang budaya Sunda, tapi ngawengku oge kagiatan dina widang atikan, ekonomi, sarta pulitik. Paguyuban Pasundan ngajaul jadi  organisasi nu luhur komarana.

Tilikanana nu seukeut ngalantarankeun Pa Otto sadar  yen pikeun ngahudangkeun kasadaran rayat, jurnalistik mangrupa salasahiji alat nu kacida ampuh. Nya alatan jasana, Koran Sipatahoenan edisi basa Sunda medal.

Pa Otto Iskandar di Nata teh pikiranana henteu cupet. Sanajan lahir di tatar Sunda, sarta mingpin organisasi Paguyuban Pasundan, tapi henteu boga rasa kadaerahan. Malah sabalikna, anjeunna nasionalistis pisan. Buktina wae, cabang Paguyuban Pasundan diadegkeun di Palembang jeung Surabaya. Anggotana oge lain urang Sunda wungkul, nu penting asal pribumi. Malah nu jadi lantaran Pa Otto ninggalkeun Boedi Oetomo pindah ka Paguyuban Pasundan oge, alatan kaayaan Boedi Oetomo teu bisa dijadikeun tempat ngumpulna  para elit Sunda. Boedi Oetomo leuwih condong kana kagiatan nu sarwa kejawen, sarta katingalina embung  dijadikeun tempat ngumpulna para elit Sunda.

Sumbangan perjuangan Pa Otto, boh keur kadaerahan boh keur nasional, karasa pisan. Anjeunna ngarahkeun gerakan Paguyuban Pasundan sangkan ilubiung dina pamikiran nasional. Salahsahiji conto sumbangan perjuangan Pa Otto, di antarana wae pekik Merdeka.  Anu mimiti ngaluarkeun pekik Merdeka teh kapan anjeunna.

Di jaman Jepang, Pa Otto milu aktip tatahar mapag kamerdekaan.  Bareng jeung Bung Karno sarta pamingpin sejenna ngabarembugkeun dasar-dasar kanagaraan. Nya Pa Otto Iskandar di Nata nu pangheulana ngusulkeun sangkan Bung Karno dipilih jadi Presiden sarta Bung Hatta jadi Wakil Presiden. Sarta saterusna, dina kabinet munggaran, Pa Otto kapilih jadi mentri nagara.

Dina katompernakeun taun 1945 mangsa kaayaan harengheng, Pa Otto Iskandar di Nata aya nu nyulik sarta tiwas kalawan tragis di Mauk, Tangerang. Tapi saha sabenerna nu ngagerakkeunana, sarta ti golongan mana tur naon alesanana, nepi  ka kiwari can eces. Nurutkeun Jenderal Nasution dina bukuna Perang Kemerdekaan Indonesia, kaayaan di Tatar Sunda harita kacida kacowna. Revolusi sosial ngabebela di mana-mana. Balukarna loba pajabat pamarentahan nu dirurud kalungguhanana ku golongan nu teu puguh kakawasaanana.  Di Banten upamana, Bupati  Hardiwinangun ditelasan ku para Jawara. Malah Bung Karno oge harita ampir-ampiran aya nu nyulik. Nurutkeun Jenderal Nasution, Pa Otto Iskandar di Nata ditelasan sanggeus diculik tina kareta api jurusan Jakarta. Ari nurutkeun panalungtikan sajarah ceuk nu sejen mah, Si Jalak Harupat teh diculik ti panganjrekanana di  jl. Kapas No.2  Jakarta tanggal 10 Desember 1945 ku para pamuda nu ngakukeun  dirina anggota lasykar Pasukan Hitam. Ngeunaan saha-sahana nu nelasan Pa Otto, taya nu bisa mere kacindekan. Ngan nu jelas mah, dina taun 50-an kungsi aya beja , Mujitaba urang Indramayu ditewak lantaran dituduh nyulik Pa Otto. Teuing ti pihak mana-manana mah, da hasil pamariksaanana oge teu diwartakeun. Nu jelas mah, nasib ahir Pa Otto teh kacida tragisna. 20 Desember 1945, Raden Otto Iskandar di Nata dianggap tilar dunya, sanajan layonna mah teu kungsi kapanggih.

Pamarentah Republik Indonesia, ngaluarkeun Kepres RI No. 088/TK/73 tanggal 6 Nopember 1973, netepkeun Rd. Otto Iskandar di Nata salaku Pahlawan Nasional. Tapi tiwasna Otto Iskandar di Nata nepi ka kiwari tetep jadi hiji misteri, mangrupa  tanda tanya nu can kajawab.

***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s