Mari Menjadi Bangsa Berbudaya

Mr. Iwa Kusumasumantri


Pa Iwa Kusumasumantri, salasahiji putra Sunda nu kaasup tokoh pergerakan nu merjuangkeun kamerdekaan Indonesia make cara diplomasi. Memang henteu kesit cara Mohamad Hatta atawa Mr. Rum, ku sabab eta loba masarakat Sunda nu teu wanoh ka ngaran Iwa Kusumasumantri. Komo deui ti entragan kadieunakeun mah.

Iwa Kusumasumantri teh asli urang Ciamis, lahir tanggal 31 Mei 1899. Rengse ti Sakola Rayat, neruskeun sakolana di Osvia Jakarta. Ngarasa teu pati sreg jeung karep, di tengah jalan ti Osvia pindah ka sakola hukum nepi ka tamatna taun 1921. Saterusna kungsi nyekel gawe di pangadilan negeri di Bandung, Surabaya, jeung  Jakarta.

Ku lantaran hayang leuwih neuleuman elmu dina widang hukum, taun 1922  kalawan waragad sorangan Iwa miang ka nagri Walanda pikeun nuluykeun sakola. Nya di Walanda ieu Iwa mimiti ngalalanyah ancrub kana dunya pergerakan pulitik. Iwa milu kana organisasi Indonesische Vereniging, anu saterusna robah ngaran jadi Perhimpunan Indonesia. Di organisasi ieu,  kakara sababaraha bulan asup oge Iwa teh geus kapeto jadi ketua. Harita, pangurus sejenna di antarana Mohamad Hatta salaku Bendahara.

Taun 1924 Iwa ngecagkeun kalungguhan salaku ketua Perhimpunan Indonesia lantaran ngarengsekeun studina sarta ngahontal gelar Meester in de Rechten. Seterusna ku pangurus Perhimpunan Indonesia Iwa ditugaskeun ka Rusia.

Taun 1927 Iwa mulang ka Indonesia, tuluy ngagabung jeung PNI pingpinan Soekarno. Alatan aktipitasna dina pergerakan, tilu taun ti harita ditangkep ku Walanda sarta dibuang ka Banda Neira bareng jeung Dr. Cipto Mangunkusumo. Taun 1935 Mohammad Hatta jeung Sutan Syahrir oge nyusul, pada-pada diasingkeun ka Banda Neira. Ti Banda Neira, Iwa mah dipindahkeun ka Makasar. Dileupas ti pangasingan soteh pedah Jepang datang ngawasa Indonesia, di taun 1941. Nya Iwa bisa balik deui ka Jakarta nuluykeun perjuanganana.

Sabada Indonesia merdeka, waktu dibentuk kabinet presidensil nu munggaran tanggal 5 September 1945, Iwa kapeto nyekel kalungguhan salaku Mentri Sosial. Tapi sawatara waktu ti harita, Iwa eureun tina kancah pamarentahan lantaran ngayakeun oposisi kana kabinet Syahrir. Taun 1948, saenggeusna meunang grasi, Iwa milu deui bajoang babarengan jeung pamuda di daerah Jawa Barat. Waktu dibentuk kabinet parlementer pingpinan Ali Sastroamijoyo, Iwa kapercaya deui jadi Mentri Pertahanan.

Iwa kungsi jadi Rektor Universitas Pajajaran taun 1958. Sabada pangsiun taun 1966, Iwa jadi panulis. Nepi ka pupusna tanggal 27 Nopember 1971, Mr. Iwa Kusumasumantri geus ngahasilkeun 9 karya tulis dina widang pulitik jeung hukum. Iwa pupus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, sarta dikurebkeun di pakuburan Karet.

***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s